Image and video hosting by TinyPic" width="226" height="106" alt="logotype" />
Produkt

Det er mulig å kjøpe ulike produkter med motiv fra byefoto's samling, slik som bilder av ulikt format og kvalitet, kalendere, bøker mm,

Nærmere beskrivelse av produktene kommer snart.

(Ta kontakt dersom du har vært på utstillinger e.l. og allerede vet hvilke motiv og produkt du ønsker.)

Boken Øyeblikk fra 50-tallet er i salg fra 15. oktober 2010.